Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkiv organisering

Arkivtenesta i Øygarden kommune er organisert med eit felles postmottak og sentralarkiv for alle eininger i kommunen. Lokalisert på rådhuset på Rong.

Alle arkivdeler i sak og arkivsystemet Acos WebSak er pr 01.01.2016 fullelektronisk.

Alle arkiv produsert i fagsystem som Visma PPI, Acos barnevern, Acos sosial, InfoDoc, CosDoc er i dag kategorisert som papirbaserte, sjølv om det vert brukt ei rekkje elektroniske hjelpemidlar i sakshandsaminga og til arkivering. Har eit offentleg organ både papirbaserte og elektroniske arkivdokument innan same arkivserie/arkivdel, skal dei sjåast på som papirarkiv etter gjeldende regelverk.

Med tida vert meir av sakshandsaming og arkiva i Øygarden kommune fullelektroniske. Då vert dei elektronisk produserte og lagra dokumenta, dei originale og gyldige versjonar.

Arkivskapere i Øygarden kommune

Følgende arkivskapere skal bygge opp og helde vedlike arkivserier i kommunen;

 • Sentralarkiv
  • Sakarkiv for heile kommunen.
  • GNR/BNR arkiv for Plan og forvaltning (oppmåling, byggjesak, planar)
  • Personalarkiv
  • Møtebøker
  • Kopibøker
  • Offentleg journal
  • Klientarkiv Familiesenter
  • NAV sosial (kommunal)
  • Barnevernsarkiv
  • Brukermapper PPT
  • Klientarkiv Psykisk helse
  • Klientarkiv Friskliv
  • Elevarkiv
  • Mapper på barn i barnehage
  • Avtalearkiv
 • Pleie og omsorg
 • Helsestasjonen
 • Legekontoret
 • Tjeldstø skule
 • Rong skule
 • Toftøy skule
 • Blomvåg skule
 • Øygarden ungdomsskule
 • Vaksenopplæringa
 • Terna barnehage
 • Tjeldstø barnehage
 • Breivik barnehage

Alle arkivskaperer skal vedlikehelda arkiva i samsvar med reglar i arkivplanen.

Laster...