Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Politisk organisering

Kommunestyret er kommunen sitt øvste styrande organ med 23 representantar.

 

Ordførar og varaordførar

Ordførar

Børge Haugetun

Børge Haugetun (f.1981) er ordførar i Øygarden og vart vald inn frå ny kommunestyreperiode i 2015. Han har hatt fast plass i kommunestyret sidan 2003 og er inne i sin 4. periode (heile tida for TVØ).
Han er oppvaksen i Øygarden og busett på Rong.
 E-post: ordforar@oygarden.kommune.no Telefon: 56 38 54 05 / 950 73753

Ordføraren er kommunen sin fremste folkevalde og rettslege representant. Ordføraren leiar møta i kommunestyre, formannskap og administrasjonsutval. Ordføraren representerer kommunen i mange samanhengar og har hovudansvaret for kontakt med media. Ordføraren er bindeleddet mellom politikk og administrasjonen.
Slik kan du kontakta ordføraren

 Varaordførar:

Atle Dåvøy

Atle Dåvøy (f. 1967) (Krf) er varaordførar og vart vald inn ny frå kommunestyreperiode i 2015. E-post:  AD@blomsea.no Telefon: 930 16 790

Politisk sekretariat

 Beate Hetlevik er politisk sekretær for ordførar, kommunestyre og formannskap. Ho kan svara på spørsmål om vedtak som er gjort i desse organa.
 Kontaktinformasjon: 
Telefon: 56 38 54 03    E-postBeate Hetlevik 
  

 

Laster...