Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Rådmannen er kommunen sin øvste administrative leiar, og har gjennom tett samarbeid med folkevalde og tilsette ansvaret for å vidareutvikle ein berekraftig og framtidsretta organisasjon, og eit godt service- og tenestetilbod til innbyggjarane.

Kommunalsjefane har rådmannen sin mynde, og har lineansvar for til saman 14 einingar. Rådmannen har lineansvar for kultur og stabsavdelinga (arkiv, sekreteriat, servicetorg, personal, økonomi/lønskontor).

For nærare informasjon om organisasjonen sjå organisasjonskart eller dei enkelte tenesteområda på heimesida til Øygarden kommune.

 

Rådmannsgruppa

Namn

Tittel

Siri Fahlvik Pettersen

Rådmann

Åse Vik

Ass. rådmann - Kommunalsjef - Helse, pleie- og omsorg

Rune Landro

Kommunalsjef - Skule og barnehage

Råmund Skjold

Kommunalsjef - Tekniske tenester

   
   

 

 Stabsleiarar

Namn

Tittel

Egil R. Johansen

Fagleiar økonomi

Christel Møvik-Olsen

Kulturleiar

Grethe Oen

Fagleiar IKT

Birte Young

Fagleiar arkiv

Ingunn Teigen

Serviceleiar

Helene C. Møgster

Personalleiar

  

orgkart

Laster...