Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Ansvar for tildeling og ajourhold av brukerrettigheter i WebSak

Fagansvarleg arkiv (systemansvarleg) har hovudansvar for tildeling og ajourhald av brukarrettar til registrerings- og arkiveringsfunksjonar.

Ajourhald av brukarrettar:

 • Fagansvarleg arkiv har ansvar for at brukarrettane vert ajourhaldne kontinuerleg.

Leiaren har ansvar for at fagansvarleg arkiv vert informert/varsla om

 • tildeling av brukarrettar til nye personar i sak/arkivsystemet.
 • personar som ikkje lengre skal ha brukarrettar i sak/arkivsystemet.
 • endring av ein persons brukarrettar i sak/arkivsystemet.

det kan skje slik:

 • ved ny tilsetjing.
 • ved endring i stilling som fører til endra rettar i sak/arkivsystemet.
 • når tilsette sluttar.

Meldinga skal innehalda:

 • Den tilsette sitt fulle namn og stillingstittel.
 • Nøyaktig dato for endring av brukarrettar/oppretting av ny bruker/stopp av
 • brukarrettar.
 • Spesifisering av kva tilganger og rettar den tilsette skal ha, eller evt. stopp av
 • tilganger.
 • Spesifisering av den enkelte sine rollar, evt. klarering for tilganskodar.

Melding skal sendast pr e-post til Øygarden kommunes postmottak.

postmottak@oygarden.kommune.no

Ajourhald av brukarrettar i sak/arkivsystemet er grunnleggjande for tryggleiken i systemet,

t.d for å sikra at sensitiv informasjon ikkje kjem på avvegar. Tildeling av brukarrettar er difor

leiaren sitt ansvar.

Laster...