Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Arkivbestand

Oversikt over aktive arkiv, arkiv på bortsettingsarkiv på dokumentsenter og avleverte arkiv til Interkommunalt arkiv i Hordaland. Samt oversikt over

elektroniske arkivsystem, databasar og register som er i dagleg bruk i organisasjonen og oversikt over avslutta system (pr april 2022 er ingen system avslutta i ny kommune). 

Dokument som er skanna frå 01.01.2020 i fagsystem er ikkje kassert. Satt i arkivboksar etter dato og merka med fagsystem. Siste år oppbevart på nærarkiv og eldre år er på bortsettingsarkiv. Vert makulert etter prøveuttrekk. For sak-/arkiv system WebSak er år 2020 makulert.

Bilde frå eldre arkivplan for barnehage

Laster...