Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Regelverk og styringsdokument for Øygarden kommune

Administrativt delegeringsreglement

Politisk delegeringsreglement

Planoversikt

Språkbruksplan

Her finn du ei oversikt over gjeldande planar innanfor samfunnstema, det vil seie kommuneplanen sin samfunnsdel, temaplanar, strategiar og handlingsplanar. Kommunen sin planstrategi og økonomiplanen med handlingsdelen er også tilgjengeleg frå planoversikta. Framsikt

Laster...