Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling mellom arkivpersonale, saksbehandlar og leiarar

Dokumentsenter har ansvar for å;

 • motta, opne, sortere, stemple, journalføre og skanne all inngåande post
 • opprette nye arkivsaker i samband med journalføring
 • kvalitetssikre at saksbehandlar si registrering er korrekt
 • kontrollere restanselister 1 gang i året. Sende påminning til saksbehandlar om å avskrive.
 • kvalitetssikre arkiv og journaldatabasen gjennom kontroll av alle registreringar
 • behandle førespurnader om utlån frå arkiv/depot
 • Behandle innsynskrav internt og eksternt
 • Kvalitetssikre og journalføre eigenproduserte dokument
 • Behandle intern og ekstern post
 • Ordning av eldre avslutta fysiske arkiv

Saksbehandlar har ansvar for å;

 • levere personleg adressert post , anten det er papirdokument eller e-post , til dokumentsenter for journalføring
 • ha oversikt over kva saker som er til behandling ved hjelp av saksbehandlingssystem/fagsystem
 • kontrollere at riktig offentlegheitsvurdering er gjort
 • produsere all arkivverdi dokumentproduksjon i et fagsystem eller sak-/arkivsystem
 • avskrive inngåande og interne dokument som er behandla
 • ekspedere ferdige dokument i sak-/arkivsystem og fagsystem
 • avslutte arkivsaker etter kvart som dei er ferdig behandla

Leiar har ansvar for å;

 • gjennomgå og fordele post til rett saksbehandlar
 • gjennomføre offentlegheitsvurdering
 • sjå til at restanselister vert følgd opp
 • bidra til at krava til dokumentasjon av behandling vert ivareteken
Laster...