Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Avleveringsplanar

Dokumentsenter vil ha fokus på å få alle skuler, barnehagar og helsestasjonar til å avlevere fysiske arkiv i 2022 til dokumentsenter. Avvikle alle bortsetjingsarkiv i kommunen.

Alle fysiske sakarkiv, møtebøker, kopibøker m.m. er avlevert til Interkommunalt arkiv i Hordaland.

Dokumentsenter har personregistre (barnevern, PPT, elevarkiv, mapper på barn i barnehage) for dei siste 10 åra. Ved innhenting av resten av personregistre i kommunen skal dokumentsenter i gang med ordning før det vert avtalt deponering av desse arkiva til Interkommunalt arkiv i Hordaland.

Laster...