Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

Kommunen er etter § 18 i forskrift om arkiv, forplikta til å ha ordningar for arkivdepot for arkiva sine.

Øygarden kommune nyttar Interkommunalt arkiv for Hordaland (IKA Hordaland) som arkivdepot for sine eldre og avslutta arkiver. Både fysiske og digitalt skapte arkiv.

Ved deponering av arkivmateriale overtar IKA Hordaland det daglege ansvar for forvaltning av arkivet. IKA Hordaland tar ansvar for ordning, katalogisera, tilgjengeleggjering og formidling av arkivmaterialet. Eigedomsretten til arkivet ligger likevel fortsett i Øygarden kommune.

IKA Hordaland nyttar arkivportalen til å publisere system dei har lasta opp i det digitale sikringsmagasin (DSM)

Arkivportalen - IKA Hordaland - Digitalt sikringsmagasin

IKA Hordaland har ordna, registrert og utarbeidd arkivkataloger for våre eigarkommunar for perioden 1837 til1965. Desse katalogane er registrert i ASTA og publisert i Arkivportalen.no. Når det gjeld katalogar for kommunar frå perioden etter 1965 og fram til i dag vert desse registrert og publisert på Arkivportalen etter kvart som arkiva vert ordna. 

På Arkivportalen kan ein søke og finne fram til eldre arkivmateriale frå 52 eksisterande og tidlegare kommunar i det som var Hordaland fylke. 

Oversikt pr kommune med lenke til arkivportalen

logoIKAH

archive-portal-logo

Laster...