Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Øygarden kommune er organisert med to organisasjons- og fullmaktsnivå (to-nivå modell). Fullmaktnivå 1 gjeld kommunalsjefane og fullmaktnivå 2 gjeld leiarar av tenestestader/einingar.

Organisasjonskart for tenesteområda finn ein på heimesida til Øygarden kommune under organisasjonskart.

https://www.oygarden.kommune.no/politikk-og-organisasjon/organisasjon/organisasjonskart/

organisasjonskart

Omorganisering etter kommunesamanslåing

Etter kommunesamanslåing 01.01.2020 har kommunen hatt 2 større omorganiseringer.

  • 2022 - kommunalsjefområdet for Økonomi og organisasjon vert delt i to med eín leiar for HR og organisasjon og eín leiar for finans og økonomi. Dei tenesteytande områda (Oppvekst, Helse og velferd og Kultur og samfunn) vert framleis leia av kvar sin kommunalsjef.
  • 2021 - Nytt kommunalsjefsområde - Økonomi og organisasjon
    • Nedlagt - Kommunalsjefsområde organisasjon og digitalisering
    • Nedlagt - Kommunalsjefsområde økonomi

Inndeling på adm. enheter i det digitale arkivet - sak-/arkivsystem vert påverka av dette. Funksjoner/oppgåver er og flytta på mellom einingar.

Laster...